m.Numeris
  Numerių perkėlimas  || ENUM Registras  ||  Kontaktai  
Tipinė NPAS administratoriaus ir naudotojo sutartis suderinta su LR Ryšių reguliavimo tarnyba:
Pagrindinis sutarties tekstas;
Priedas Nr. 1 "Techniniai paslaugų parametrai";
Priedas Nr. 2 "Numerio perkeliamumo administravimo proceso parametrai";
Pakeitimas:Susitarimas del NPAS Priedo Nr. 2 pakeitimo;
Priedas Nr. 3 "Techninės prisijungimo prie NPAS sąlygos ir parametrai";
Priedas Nr. 4 "Administratoriaus darbų ir paslaugų įkainiai";
Priedas Nr. 5 "Iki prisijungimo prie NPAS perkeltų abonentinių numerių perkėlimo į NPAS tvarka";
Priedas Nr. 6 "Paslaugų saugumo užtikrinimo priemonės ir reikalavimai".
NPAS techninė dokumentacija anglų kalba:
Priedas Nr. 1 "NPAS External Interface";
Priedas Nr. 2 "NPAS Process Flows".
NPAS paslaugų įkainiai kitiems asmenims: NPAS paslaugų įkainiai kitiems asmenims.
 
  Svetainės versija: 0.1.4